ROLLEN
SOM UMR

UMR er udvalgte elevrepræsentanter fra skolen, som er med til at sætte fokus på skolens undervisningsmiljø. UMR har til opgave at varetage elevernes interesse over for skolens ledelse og dermed være talerør og repræsentant for andre elever.

ROLLEN
SOM UMR

UMR er udvalgte elevrepræsentanter fra skolen, som er med til at sætte fokus på skolens undervisningsmiljø. UMR har til opgave at varetage elevernes interesse over for skolens ledelse og dermed være talerør og repræsentant for andre elever.

UMR betyder, at vi har et helt andet fora, hvor jeg får noget livsvigtig viden om vores undervisningsmiljø, som jeg normalt ikke får af eleverne. Det gør, at jeg kan kvalificere mine beslutninger bedre både i forhold til det strategiske arbejde, men også i forhold til beslutninger i dagligdagen.

Skoleleder, Aalborg Kommune

Samarbejdet
på skolen

Udover at arbejde tæt sammen med skoleledelse og kontaktlærere kan UMR også samarbejde med skolens øvrige personale og skolebestyrelse. UMR er tæt på deres eget undervisningsmiljø, mens kontaktlæreren og skoleledelsen sørger for de bedste rammer for arbejdet.

Hvad er godt
undervisningsmiljø?

En elev, der er uddannet undervisningsmiljørepræsentant, får indblik i at undersøge undervisningsmiljøet på deres egen skole ud fra tre kategorier: det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø.

Fysisk undervisningsmiljø

Det fysiske undervisningsmiljø har stor betydning for elevernes trivsel og læring. Det indebærer blandt andet pladsforhold, møbler og inventar, rengøring og toiletforhold. Gode fysiske undervisningsmiljøer skal også understøtte fællesskab og socialt samvær.

Psykisk undervisningsmiljø

Det psykiske undervisningsmiljø handler om både det sociale og individuelle, og rummer bl.a. fællesskab, venskab, relationer, omgangstone, samarbejde, mobning, motivation og medbestemmelse.

Æstetisk undervisningsmiljø

Æstetik handler om perception og sanselighed og har betydning for, hvordan eleverne har det i skolen. Et æstetisk undervisningsmiljø handler altså blandt andet om indeklima, arkitektur, farver, variation, detaljer og udsmykning.

Vi har nogle kanondygtige børn, men for at de kan være dygtige, kræver det en ramme og voksenopbakning, fordi de er fulde af gode idéer.

Viceskoleleder, Herning kommune.