VI ER UMR

En UMR (undervisningsmiljørepræsentant) har til opgave at varetage elevernes interesse over for skolens ledelse og dermed være talerør og repræsentant for andre elever.

De er vigtige samarbejdspartnere, når skolerne arbejder med at skabe det gode undervisningsmiljø. Har I en UMR med ved bordet, har I også mulighed for at bringe elevernes idéer og perspektiver i spil.

VI ER UMR

En UMR (undervisningsmiljørepræsentant) har til opgave at varetage elevernes interesse over for skolens ledelse og dermed være talerør og repræsentant for andre elever.

De er vigtige samarbejdspartnere, når skolerne arbejder med at skabe det gode undervisningsmiljø. Har I en UMR med ved bordet, har I også mulighed for at bringe elevernes idéer og perspektiver i spil.

Jeg skal sikre, at alle elever bliver hørt, og at vi får skabt et undervisningsmiljø, der tilgodeser alle.

UMR-elev, 9.b

Hvad er
VI ER UMR?

Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danske Skoleelever er I ”VI ER UMR” gået sammen om at tilbyde en kommunal kursusrække, hvor vi uddanner elever i at bliver undervisningsmiljørepræsentant (UMR).

”VI ER UMR” hjælper skoler i arbejdet med at inddrage deres elever i forhold til det gode undervisningsmiljø. Vi har ligeledes fokus på skoleledernes og kontaktlærernes rolle, og de inddrages i de forskellige kurser, blandt andet er det indledende skoleledermøde og kontaktlærermødet specifikt målrettet dem.

Eleverne bliver på en lyttende og pragmatisk måde undervist i samarbejdet på skolen. Som UMR bliver eleven klædt på til at bringe deres idéer og perspektiver i spil ude på skolerne. De får med andre ord en uddannelse i at få en stemme og blive taget alvorligt, når det handler om deres eget undervisningsmiljø. Vi understøtter dette arbejde via vores kurser og materialer.

Kursusrækken består af fire dele: et online kontaktlærerkursus, et grundkursus, et opfølgningskursus og et skoleledermøde.

Tilmeld dig vores online kontaktlærerkursus her

Inspiration

Hvad er en
undervisningsmiljørepræsentant (UMR)?

Eleverne på hver skole har ret til at vælge minimum to UMR. Hør eleverne fortælle om, hvad de laver som UMR, og hvorfor er deres input og idéer så vigtige for undervisningsmiljøet.

Hvad er undervisningsmiljø (UM)?

Hvad er undervisningsmiljø, og hvorfor er det vigtigt med et godt undervisningsmiljø? Hør mere om de tre kategorier af undervisningsmiljø: det fysiske, det psykiske og det æstetiske.

Hvad er en undervisningsmiljøvurdering (UMV)?

EN UMV fortæller noget om, hvordan eleverne har det, og den skal efter undervisningsmiljøloven laves hvert tredje år. Hør her, hvilke fire faser en UMV skal indeholde.

 Et godt undervisningsmiljø inspirerer til læring og fordybede i trygge, åbne og indbydende rammer, der er skabt for og af elever. VI ER UMR lærer eleverne at samarbejde og arbejde med undervisningsmiljøet på en lyttende, forstående og pragmatisk måde.

Kristian Toft, Direktør Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Så mange UMR-elever
har vi uddannet over
hele landet

Skal din kommune være med?

Når vi driver skole for børnene, og for at de skal lære noget og udvikle sig og trives, så er det centralt, at vi som voksne spørger, hvordan det er at være barn.

Skoleleder, Aalborg Kommune

Kurser med fokus på
eleverne

UMR-kurser handler om at inddrage eleverne og give dem medbestemmelse i forhold til deres eget undervisningsmiljø. Samtidig får skolerne vigtig viden fra deres elever om undervisningsmiljøet på deres skole.

På UMR-kurserne opnår eleverne gennem dialogbaseret øvelser større viden om undervisningsmiljøet, og de bliver klogere på, hvad loven siger og hvilke rettigheder en UMR har.

Efter endt kursusrække forstår de, hvor de skal gå hen for at påvirke – og hvad der er vigtigere, de går derfra med en lyst til at skabe forandringer og gøre skolen bedre for alle.