Om UMR-kurserne

Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danske Skoleelever er gået sammen om at tilbyde en UMR-uddannelse, som klæder jeres elever på til at arbejde med undervisningsmiljøet på skolen. Jeres elever bliver altså uddannet undervisningsmiljørepræsentanter (UMR). 

På uddannelsen får eleverne viden om, hvad der kendetegner et godt undervisningsmiljø, og de præsenteres for konkrete værktøjer og metoder til at identificere og arbejde med udfordringer ved undervisningsmiljøet. Med andre ord klæder vi eleverne godt på til at varetage opgaven både overfor eleverne, ledelsen og de forskellige sikkerhedsråd, som de kommer til at indtræde i. 

Hvordan foregår et kursus?

UMR-kurset afvikles over én dag og løber fra kl. 09:00-14:30. På dagen guides eleverne gennem oplæg, cases og øvelser om undervisningsmiljø, og de bliver klædt på til at arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet på jeres skole. 

Hvem kan deltage? 

Kurset henvender sig til alle elever i 5.-9. klasse, der har lyst til at arbejde for et godt undervisningsmiljø. Man behøver altså ikke være med i elevrådet for at deltage.  

Vi anbefaler desuden, at en kontaktperson fra skolen deltager i kurset.  

Hvor og hvornår afholdes kurset? 

Vi afholder kurset hos jer, og I kan derfor selv bestemme, hvor og hvornår kurset skal afholdes.  

Hvor mange er der plads til?

Der er plads til 20 elever + kontaktpersoner. 

Hvad får eleverne ud af det?

  • De får viden om, hvad der kendetegner et godt undervisningsmiljø.
  • De får værktøjer til at identificere udfordringer med undervisningsmiljøet og finde frem til forskellige løsninger.
  • De bliver klædt på til at deltage i fagmøder på skolen, hvor undervisningsmiljøet er på dagsordenen.
  • De bruger deres medbestemmelse til at forbedre undervisningsmiljøet.

Oplæg til skoleledere og kontaktpersoner

Vi ved, at skoleledere og kontaktpersoner er vigtige i forhold til at understøtte UMR-arbejdet på skolerne. Derfor tilbyder vi også oplæg for skoleledere og kontaktpersoner.

Kontakt os

En god dag med fokus på undervisningsmiljøet

Har vi fanget jeres interesse? Så står vi klar til at tage en snak med jer, hvis I vil vide mere, eller hvis I vil booke et kursus. Så send jeres elever afsted til en dag i undervisningsmiljøets tegn.

Kontakt os

Et godt undervisningsmiljø

Fællesskab, trivsel, indeklima, digital mobning, motivation, sikkerhed eller inspirerende fysiske rammer. Et godt  undervisningsmiljø er mange ting.


Hvad er et godt undervisningsmiljø? 

Et godt undervisningsmiljø består af mange forskellige dele: de fysiske rammer, hvordan vi omgås hinanden og selvfølgelig også, hvordan der ser ud omkring os. 

Når vi snakker om undervisningsmiljø, kan vi måske komme til at tænke på mobning, dårlige borde, stole eller slidt undervisningsmateriale, men undervisningsmiljøet rummer meget mere end det.  

Fysisk undervisningsmiljø

Det fysiske undervisningsmiljø har stor betydning for elevernes trivsel og læring. Det indebærer blandt andet pladsforhold, møbler og inventar, indeklima, rengøring og toiletforhold. Gode fysiske undervisningsmiljøer skal også understøtte fællesskab og socialt samvær.  

Psykisk undervisningsmiljø

Det psykiske undervisningsmiljø handler om både det sociale og individuelle, og rummer bl.a. fællesskab, venskab, relationer, omgangstone, samarbejde, mobning, motivation og medbestemmelse. 

Æstetisk undervisningsmiljø

Æstetik handler om perception og sanselighed og har betydning for, hvordan eleverne har det i skolen. Et æstetisk undervisningsmiljø handler altså blandt andet om arkitektur, farver, variation, detaljer og udsmykning.