UMR-kursus

Vær med til at påvirke dit undervisningsmiljø

Vil du være med til, at præge din skole og dit undervisningsmiljø? Har du lyst til at skabe forandringer, der gavner dig og andre elever? Vil du gerne være med til at gå forrest og sikre, at dine og andre elevers oplevelser, ønsker og ideer bliver bragt i spil på din skole?

UMR-uddannelsen henvender sig til skoleelever på mellemtrinnet og op, der er valgt som elevernes undervisningsmiljørepræsentant.

Vidste du, at du og de andre elever på din skole har ret til at vælge undervisningsmiljørepræsentanter? Det vil sige, at I ifølge loven faktisk kan gøre krav på at blive hørt i sager som vedrører jeres undervisningsmiljø. DCUM sætter med dette kursus fokus på undervisningsmiljø og rollen som undervisningsmiljørepræsentant. Hvad laver en undervisningsmiljørepræsentant? Hvorfor er undervisningsmiljø vigtigt for dig og de andre elever? Og hvordan kan du få indflydelse på din skole og dit undervisningsmiljø?

Nye kurser planlægges i 3. og 4. kvartal 2021

Åbent kursus: Online Vi er UMR

Kurser for elever

Vær med til at påvirke dit undervisningsmiljø! Vil du være med til, at præge din skole og dit undervisningsmiljø? Har du lyst til at skabe forandringer, der gavner dig og andre elever? Vil du gerne være med til at gå forrest og sikre, at dine og andre elevers oplevelser, ønsker og ideer bliver bragt i spil på din skole?

Tid og sted: 5/5
Varighed: 4 timer og 30 minutter
Platform: Teams

Tilmeld 5. maj
Undervisningsmilljørepræsentant, Odense

"Jeg vidste ikke, hvad UMR var, før den her kursusdag. Nu ved jeg, hvor vigtigt det er at have fokus på undervisningsmiljøet, men også hvilke konsekvenser det kan have, hvis vi ikke gør noget ved det."

— Anna 9. klasse, Sct. Hans Skole, elevrådrepræsentant

Projektmedarbejder, UngOdense

"Mit råd til skoleledelsen: Prøv det her af. Det er en rigtig god ide at have nogen elevrepræsentanter, der har fokus på undervisningsmiljøet, men det er lige så vigtigt, at de elever, I får valgt, er uddannet og ved, hvad arbejdet går ud på."

— Kasar, projektmedarbejder, UngOdense

Åbne kurser (Ingen planlagt)

Prisen for at deltage på de åbne kurser er 1500,- pr. elev og dækker én underviser fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og en underviser fra Danske Skoleelever / op til 30 deltagere. Priser er ekskl. moms. Skolen dækker kursusholdernes transportudgifter

Kontakt Simon Poulsen på spo@skoleelever.dk

Kommunal uddannelsesdag

Det er muligt for kommunen selv at afholde et UMR-forløb her skræddersyer vi forløbet til den enkelte kommunes behov. Pris for kommunal uddannelsesdag er 35.000 kr. for op til 30 elever. (5.000 kr. pr. ekstra 10 elever). Kommunen sørger for mødefaciliteter og forplejning.

Kontakt os for booking

Kontakt

På kurset arbejder vi med

 • Hvad er et godt undervisningsmiljø egentlig? Og hvad er en undervisningsmiljøvurdering?
 • Hvordan kan du som undervisningsmiljørepræsentant være med til at påvirke din skole og undervisningsmiljøet?
 • Hvilke rettigheder har du som undervisningsmiljørepræsentant? Og hvad laver en undervisningsmiljørepræsentant i skolens arbejdsmiljøgruppe?
 • Hvordan kommer du igennem med dine budskaber og får omsat ideer til virkelighed?
 • Hvordan kan du som undervisningsmiljørepræsentant inddrage og engagere andre elever?

Hvad får du ud af at deltage?

 • Viden om undervisningsmiljø og elevers mulighed for at påvirke deres undervisningsmiljø
 • Introduktion til undervisningsmiljøvurdering, arbejdsmiljøgrupper og veje til at samarbejde med ledelsen på skolen
 • Inspiration og ideer til hvad I kan arbejde med, når I gerne vil forberede jeres undervisningsmiljø, bl.a. via virkelige cases fra andre skoler.
 • Konkrete værktøjer til at inddrage andre elever og metoder til, hvordan man udvikler gode ideer sammen.
 • Træning i og gode tips til at komme ud med sine budskaber på en overbevisende måde
 • Hjælp til og forståelse for hvad der skal til for, at komme igennem med jeres ideer og at ide bliver til virkelighed.
 • Som afslutning på kursuset modtager du et kursusbevis for din deltagelse.

Hvordan foregår kursuset?

Kurset foregår over en enkelt dag fra 9.00- 14.00.

På kursuset lægger vi vægt på, at man ofte lærer bedst ved at prøve ting af i praksis. Derfor vil kursusformen være en blanding af korte oplæg, cases og masser af øvelser, hvor vi prøver konkrete metoder og værktøjer af sammen.

Forud for kursusdagen vil I få en lille sjov hjemmeopgave. Udover hjemmeopgaven kræver kursuset ingen særlig forberedelse.