Ifølge undervisningsmiljøloven har elever ret til at vælge to repræsentanter til at deltage i det relevante undervisningsmiljøarbejde, ligesom det er lovpligtigt at foretage en undervisningsmiljøvurdering minimum hvert tredje år. Vi oplever dog, at dette ikke håndhæves i praksis. Tal fra 2019 viser, at kun ét ud af ti elevråd har valgt en undervisningsmiljørepræsentant, ligesom hele 85 % af elevrådene ikke ved, at de har ret til det. Samtidig bliver kun hver 3. elevråd inddraget i planlægningen af undervisningsmiljøarbejdet (Skole og Forældre & Danske Skoleelever, 2019).

Derfor gennemfører vi i Danske Skoleelever (DSE) og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) dette undervisningsmiljøprojet ‘Vi er UMR’, der har som hovedformål at gøre eleverne til aktive medspillere på eget undervisningsmiljø. Vi håber, vores indsats kan bidrage til at skabe en ny og helt naturlig rolle på de danske skoler kaldet UMR. En rolle der er klart defineret, opgaverne er til at gå til og elevernes trivsel øges grundet elevperspektivet på undervisningsmiljø.

Vi vil derfor udvikle og etablere et kursusudbud, hvor målet er at uddanne 1000 undervisningsmiljørepræsentanter årligt.

Uddannede UMR

Som undervisningsmiljørepræsentanter har man til opgave at varetage elevernes interesse overfor skolens ledelse, og dermed være med til at sætte fokus på undervisningsmiljøet på egen skole.  Uddannelsen vil derfor have til formål at uddanne eleverne, således de har de bedst mulige forudsætninger for at indtræde i dette arbejde ligeværdigt med ledelsen. En uddannelse for undervisningsmiljørepræsentanter, vil dermed gøre det muligt for eleverne at oparbejde nødvendige redskaber, men også at få kendskab til området, og dermed selv være med til at gøre en forskel.

Uddannelsen vil således sikre elevernes viden om undervisningsmiljø og elevernes mulighed for at påvirke eget undervisningsmiljø. Ligeledes vil det tilbyde konkrete værktøjer og redskaber til arbejdet med undervisningsmiljø på skolen. Det betyder, at eleverne klædes godt på til at varetage opgaven både overfor eleverne, men også i forhold til ledelsen og herunder også i de forskellige sikkerhedsråd, som repræsentanterne vil indtræde i.

Vi vil i DSE og DCUM gøre, hvad vi kan for at det bliver en selvfølge at snakke undervisningsmiljø – ligesom vi kender det fra arbejdsmiljøområdet.