Et godt undervisningsmiljø er afgørende for elevers læring, trivsel og sundhed. Og som skole og kommune har I pligt til at sikre, at elever har et godt undervisningsmiljø. 

Derfor gennemfører vi hos Danske Skoleelever (DSE) og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) projektet “Vi er UMR”. Hovedformålet med projektet er at gøre eleverne til aktive medspillere på deres eget undervisningsmiljø.

Vi håber, at vores indsats kan bidrage til at skabe en ny og helt naturlig rolle for eleverne på de danske skoler som UMR. En rolle, der er klart defineret.

DCUM

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis. 

DSE

Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for skoleelever i Danmark. Organisationens formål er at skabe ‘Det gode skoleliv’ gennem en organisation ‘Af og for elever’. DSE varetager elevernes interesser overfor politikere, presse og interessenter på skoleområdet.

Vi vil i DSE og DCUM gøre, hvad vi kan for, at det bliver en selvfølge at snakke undervisningsmiljø – ligesom vi kender det fra arbejdsmiljøområdet.